Oznamovanie vyplácania dôchodkov z cudziny

Táto elektronická služba umožňuje poberateľom dôchodku oznámiť Sociálnej poisťovni dôchodky vyplácané z cudziny. Na účely 13. dôchodku bolo potrebné oznámiť sumy dôchodku z cudziny do 15. novembra 2020. Ak sa v dôsledku neoznámenia sumy dôchodku z cudziny v zákonnej lehote vyplatí 13. dôchodok vo vyššej sume, bude poberateľ dôchodku povinný naviac vyplatenú sumu vrátiť, o čom bude informovaný písomným rozhodnutím.

Údaje o dôchodku z cudziny zapíšte do e-formulára a elektronicky odošlite Sociálnej poisťovni.

Chcem odoslať oznámenie

S akoukoľvek otázkou týkajúcou sa vyplnenia alebo odoslania e-formulára sa obráťte na Sociálnu poisťovňu. Vaše prípadné otázky vpíšte do asistenčného formulára. Kontaktovať Sociálnu poisťovňu môžete aj telefonicky. Zo zahraničia volajte na telefónne čísla +421 906 171 965, +421 2 3247 1965 alebo +421 906 171 020 a zo Slovenskej republiky na bezplatné telefónne čísla 0800 123 123 alebo 0800 500 599. Zamestnanci Sociálnej poisťovne Vám poskytnú potrebnú súčinnosť tak s vyplnením e-formulára, ako aj s jeho odoslaním.