Zadajte údaje poberateľa dôchodku

Telefónne číslo zadajte v medzinárodnom formáte bez medzier. Príklad: +421903123456
Ide o 11 miestne číslo, pod ktorým Vám vypláca Sociálna poisťovňa dôchodok