Prihlasovacie meno (SSN):  neznámy
Odoslanie súboru
XML súbor:

Príklad ELDP

Vzor ELDP (ZIP)

Príklady pre PZS

Vzory ZZD (ZIP)
XSD ZZD 2012 (ZIP)

Upozornenie pre zamestnávateľov

Testovanie odosielania xml súboru je od 10.06.2009 doplnené aj o kontroly v zmysle informácie na webových stránkach Sociálnej poisťovne zo dňa 25.05.2009. Upozorňujeme však, že neobsahuje výnimku z kontroly popísanú nižšie, ktorá však bude súčasťou kontroly v EZU.

Ak zamestnávateľ zašle po zavedení vyššie uvedeného postupu opravný MV obsahujúci mínusové hodnoty k riadnemu alebo opravnému MV zaslanému pred zavedením vyššie uvedeného postupu, taktiež obsahujúci mínusové hodnoty, opravný MV bude akceptovaný.


Príklady pre zamestnávateľov

Vzory 2011 (ZIP)
Vzory 2013 (ZIP)
Vzory 2014 (ZIP)
XSD 2011 (ZIP)
XSD 2013