Vitajte v klientskom rezervačnom systéme Sociálnej poisťovne.

Prostredníctvom tohto rezervačného systému si môžete objednať stretnutie v pobočke Sociálnej poisťovne. Nasledujúce kroky vás prevedú celým procesom vytvorenia rezervácie.

V prvom kroku je potrebné vybrať si typ služby (agendu), ktorú potrebujete v Sociálnej poisťovni vybaviť.

Vyberte si službu, ktorú potrebujete vybaviť

Žiadosť o starobný dôchodok
Žiadatelia, ktorí chcú podať žiadosť o starobný dôchodok.
Žiadosť o predčasný starobný dôchodok
Žiadatelia, ktorí chcú podať žiadosť o predčasný starobný dôchodok.
Žiadosť o invalidný dôchodok
Žiadatelia, ktorí chcú podať žiadosť o invalidný dôchodok.
Žiadosť o pozostalostný dôchodok – vdovský, vdovecký a sirotský po pracujúcom
Žiadatelia, ktorí chcú podať žiadosť o vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok po pracujúcom (pri rezervácii do poznámky uveďte údaje o zomretom).
Žiadosť o pozostalostný dôchodok – vdovský, vdovecký a sirotský po dôchodcovi
Žiadatelia, ktorí chcú podať žiadosť o vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok po dôchodcovi (pri rezervácii do poznámky uveďte údaje o zomretom).
Žiadosť o dôchodok s medzinárodným prvkom
Žiadatelia, ktorí majú bydlisko alebo boli naposledy poistení v SR a získali obdobia poistenia v cudzine.
Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia – II. pilier
Žiadatelia, ktorí si prispievali do II. piliera.
Spísanie zápisnice vo veci týkajúcej sa dôchodkového poistenia
Žiadatelia, ktorí chcú spísať zápisnicu vo veci dôchodkového poistenia.