Vitajte v Rezervačnom systéme Sociálnej poisťovne.

Z dôvodu obmedzenia prevádzky pobočiek Sociálnej poisťovne v súvislosti so šírením koronavírusu nie je - dočasne - možné rezervovať si termín na spísanie žiadosti o dôchodok priamo v pobočkách. Aj napriek tomu však pomocou Rezervačného systému môžete iniciovať začatie konania o Vašom dôchodku. Urobíte tak vyplnením príslušného formulára podľa druhu dôchodku, ktorý potrebujete vybaviť, a to nasledovne:

Zadajte pobočku alebo pracovisko Sociálnej poisťovne podľa miesta Vášho trvalého pobytu, potom vyplňte daný formulár a odošlite ho do príslušnej pobočky.

Jej pracovník Vás bude kontaktovať a individuálne, na základe Vašej konkrétnej situácie, Vám vysvetlí ďalší postup.

Vyberte si druh dôchodku, ktorý potrebujete vybaviť

Žiadosť o starobný dôchodok
Žiadatelia, ktorí chcú podať žiadosť o starobný dôchodok.
Žiadosť o predčasný starobný dôchodok
Žiadatelia, ktorí chcú podať žiadosť o predčasný starobný dôchodok.
Žiadosť o invalidný dôchodok
Žiadatelia, ktorí chcú podať žiadosť o invalidný dôchodok.
Žiadosť o pozostalostný dôchodok – vdovský, vdovecký a sirotský po pracujúcom
Žiadatelia, ktorí chcú podať žiadosť o vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok po pracujúcom (pri rezervácii do poznámky uveďte údaje o zomretom).
Žiadosť o pozostalostný dôchodok – vdovský, vdovecký a sirotský po dôchodcovi
Žiadatelia, ktorí chcú podať žiadosť o vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok po dôchodcovi (pri rezervácii do poznámky uveďte údaje o zomretom).
Žiadosť o dôchodok s medzinárodným prvkom
Žiadatelia, ktorí majú bydlisko alebo boli naposledy poistení v SR a získali obdobia poistenia v cudzine.
Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia – II. pilier
Žiadatelia, ktorí si prispievali do II. piliera.
Spísanie zápisnice vo veci týkajúcej sa dôchodkového poistenia
Žiadatelia, ktorí chcú spísať zápisnicu vo veci dôchodkového poistenia.