Individuálny účet poistenca (IUP)

Na zabezpečenie povinnosti Sociálnej poisťovne bezplatne sprístupniť poistencovi informáciu o zmenách stavu individuálneho účtu prostredníctvom svojej internetovej stránky novým efektívnejším spôsobom, implementovala Sociálna poisťovňa v rámci elektronického portálu elektronickú službu pre poistencov – Individuálny účet poistenca.

Táto elektronická služba je novým prvkom a nástrojom v komunikácii Sociálnej poisťovne s poistencami. Elektronická služba – Individuálny účet poistenca zabezpečí prostredníctvom štandardizovaného elektronického formulára prijatie požiadavky od poistenca na sprístupnenie informácie o zmenách stavu individuálneho účtu za vybraný kalendárny rok alebo kalendárne roky, najskôr od roku 2004 a následne zabezpečí poistencovi sprístupnenie požadovanej informácie o zmenách stavu individuálneho účtu.

Poistenci, ktorým Sociálna poisťovňa už vydala bezpečnostný predmet a identifikačné údaje na sprístupnenie informácie o zmenách stavu individuálneho účtu, môžu automaticky využívať túto službu v súlade s používateľskou príručkou, ktorá je uverejnená na stránke elektronického portálu.

Noví žiadatelia môžu o zriadenie prístupu k elektronickej službe – Individuálny účet poistenca požiadať osobne v pobočke Sociálnej poisťovne. Po overení ich totožnosti na základe predloženého občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, podpísaní Dohody o používaní elektronických služieb bude im pridelená prístupová GRID karta, ktorá im umožní používanie elektronických služieb Sociálnej poisťovne.