Prihlásenie sa do elektronických služieb
Do elektronických služieb sa prihlasuje prostredníctvom:
    1. webovej stránky Sociálnej poisťovne a kliknutím na „Elektronický zber údajov“
    2. alebo zadaním adresy https://esluzby.socpoist.sk v internetovom prehliadači.
URL linka https://podatelna.socpoist.sk nie je už v Sociálnej poisťovni využívaná.
Zmeňte si odkazy na stránku elektronických služieb!
Oznam o pravidelnej údržbe elektronických služieb
Systém elektronické služby bude z dôvodu pravidelnej systémovej údržby nedostupný každý utorok od 16:00 do 18:00 hod. V prípade, ak utorok padne na posledný alebo prvý kalendárny deň v mesiaci, systém elektronické služby bude v uvedenom čase dostupný. Podpora pre elektronické služby „E-služby“ Sociálnej poisťovne
je zabezpečovaná počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 na telefónnom čísle +421906171737 alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (Kontaktný formulár). Mimo týchto hodín a počas dní pracovného voľna nás kontaktujte len prostredníctvom e-mailovej komunikácie. GRID karta – bezpečnostný predmet
Sociálna poisťovňa v súčasnosti využíva pre prístup k elektronickým službám autentifikačný bezpečnostný predmet – GRID kartu. Poistencom, ktorým bola vydaná grid karta, oznamujeme, že táto grid karta bude aktivovaná najneskôr do troch dní od jej vydania. Až po aktivácii grid karty bude zabezpečený prístup k elektronickým službám Sociálnej poisťovne.