Oznam o odstávke elektronických služieb
Z dôvodu technickej údržby bude Systém elektronických služieb ( SES ) nedostupný dňa 23.2.2018 v čase od 18:00 hod do 26.2.2018 do 6:00 hod.
Ďakujeme za porozumenie.


Užívatelia e-Služieb: Otestujte si prihlasovanie a prístupové práva

Sociálna poisťovňa oznamuje užívateľom elektronických služieb, že si môžu otestovať prihlasovanie do e-Služieb v novom dizajne. Urobiť tak môžu cez linku: https://esluzby.socpoist.sk/portal/
Užívatelia uvidia portál e-Služieb Sociálnej poisťovne a môžu si prehliadnuť nové usporiadanie všetkých e-Služieb. V rámci testu si zároveň môžu skontrolovať prístupové práva, ktoré im pridelila Sociálna poisťovňa (do 10. 2. 2018). Náhľad zároveň poskytne aj informácie prostredníctvom inštruktážneho videa.
Sociálna poisťovňa včas oznámi užívateľom nasadenie tejto zmeny do prevádzky a prechod na nový dizajn e-Služieb, predpokladáme, že sa tak stane v priebehu mesiaca.
V prípade otázok k e-Službám môžete kontaktovať Sociálnu poisťovňu na tel. číslach 0906 171 737, 02/32471737 alebo cez Kontaktný formulár.


Sociálna poisťovňa zlepšuje elektronické služby pre verejnosť

Sociálna poisťovňa modernizuje elektronické služby(e-Služby) a pripravuje nový dizajn portálu, ktorý zjednoduší prihlasovanie a prácu v ňom.
Najdôležitejšou zmenou bude to, že užívateľ bude mať na jedno prihlásenie k dispozícii všetky služby. Po skončení práce v jednej službe si bez nutnosti nového prihlásenia zvolí inú, pre neho prístupnú službu.
Užívateľ sa aj naďalej bude prihlasovať do e-Služieb prostredníctvom GRID karty, tak ako doteraz.

Sociálna poisťovňa bude o pripravovanej zmene priebežne informovať, vrátane možnosti oboznámiť sa s novým dizajnom portálu. Predbežne Sociálna poisťovňa počíta so zavedením zmien v priebehu februára 2018.


Prihlásenie sa do elektronických služieb
Do elektronických služieb sa prihlasuje prostredníctvom:
    1. webovej stránky Sociálnej poisťovne a kliknutím na „Elektronický zber údajov“
    2. alebo zadaním adresy https://esluzby.socpoist.sk v internetovom prehliadači.
URL linka https://podatelna.socpoist.sk nie je už v Sociálnej poisťovni využívaná.
Zmeňte si odkazy na stránku elektronických služieb!
Oznam o pravidelnej údržbe elektronických služieb
Systém elektronické služby bude z dôvodu pravidelnej systémovej údržby nedostupný každý utorok od 16:00 do 18:00 hod. V prípade, ak utorok padne na posledný alebo prvý kalendárny deň v mesiaci, systém elektronické služby bude v uvedenom čase dostupný. Podpora pre elektronické služby „E-služby“ Sociálnej poisťovne
je zabezpečovaná počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 na telefónnom čísle +421906171737 alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (Kontaktný formulár). Mimo týchto hodín a počas dní pracovného voľna nás kontaktujte len prostredníctvom e-mailovej komunikácie. GRID karta – bezpečnostný predmet
Sociálna poisťovňa v súčasnosti využíva pre prístup k elektronickým službám autentifikačný bezpečnostný predmet – GRID kartu. Poistencom, ktorým bola vydaná grid karta, oznamujeme, že táto grid karta bude aktivovaná najneskôr do troch dní od jej vydania. Až po aktivácii grid karty bude zabezpečený prístup k elektronickým službám Sociálnej poisťovne.